Ussr Russian Soviet

Theme > Beauty

  • Earrings Ruby Women Jewelry Gold 14k Soviet Ussr
  • Vintage Beautiful 14k 583 Gold Russian Soviet Ussr Ring Stone Alexandrite Perfec
  • Vintage Beautiful 14k/583 Gold Russian Soviet Ussr Ring Stone Perfec Size 6
  • Vintage Jewelry Russian Soviet Ussr Sterling 875 Silver Ring 18 Size Onyx Stone
  • Earrings Balls Russian Gold Rose 14k 585 New Ussr Soviet Style Original100% Rare